Pamimitas ng Prutas sa Tasmania

Ang Tasmania ay sagana sa mga prutasan, kung saan ang mga backpackers ay maaring manilbihan bilang isang fruit picker. Hindi matatawag ang estado na ito na “Apple Isle” kung hindi angkop ang klima at lupain nito para sa mga prutas na tulad ng mansanas, berries at citrus.

Pamimitas ng Prutas sa Tasmania

Pamimitas ng Prutas sa Tasmania

Pamimitas ng Prutas sa Tasmania

Tasman Backpackers
Ang Tasman backpackers ay matiyaga sa paghahanap ng trabaho para sa mga interesado maging fruit picker. Sila ang nag aasikaso at humaharap sa 30 bukirin ng mga prutas at mga ahensya para masigurado ang tuloy-tuloy na pagpasok ng trabaho para sa mga fruit pickers. Kaya kung ikaw ay interesado sa trabahong ito, marapat lamang na kausapin ang isang Tasman backpacker para sa mga karagdagang impormasyon.
Ang pag-aani ng prutas ay depende sa panahon at klima. Dahil dito, walang tiyak na petsa o kaya buwan kung kailan mag-aani ang mga trabahador. Kasama sa listahan sa ibaba ang buod ng mga gawain sa loob ng isang taon:
• Tuwing Oktubre sinisimulan ang pagdadamo sa bukirin o prutasan.
• Tuwing Nobyembre o Disyembre sinisimulan ang pag-aani ng mga gulay tulad ng lettuce, broccoli, potatoes at zucchini.
• Mula kalagitnaan ng Disyembre hanggang unang linggo ng Enero naman ang pag-bibigkis ng mga ani.
• Tuwing Disyembre din sinisimulan ang pagninipis ng mga mansanas.
• Pagkatapos ng pasko naman sinisimulan ang pag bigkis ng raspberries at Enero naman sinisimulan ang pag-aani ng cherries.
• Ang mga gulay tulad ng broccoli, carrot at sibuyas ay sinisimulan ibigkis mula Enero hanggang Hunyo o Hulyo.
• Ang pag-aani ng peras ay tuwing Pebrero, habang ang sa mansanas ay tuwing Marso at Abril.
• Hulyo naman ang simula ng pag bibigkis ng swede o turnip na maaring magtuloy-tuloy hanggang Setyembre o Oktubre.
114 Tasman Stress, Devonport
Telepono: (03) 6423 2335

Houn Valley Backpackers

Matatagpuan ang Houn Valley Backpackers sa gitna ng pinakasikat na ekta-ektaryang prutasan ng Tasmania. Dito ay maaring maging lingguhan ang iyong sweldo at may kasamang transport service patungo sa trabaho. Dagdag pa dito, kasama na din sa kasunduan ang iyong tutuluyan na kwarto. Ang Houn Valley ay bukas din para sa mga gusto mag kampo at para sa Campervans at Motorhomes.
Ang pag-aani at pagbibigkis ng mga prutas at gulay ay nagsisimula tuwing Nobyembre hanggang katapusan ng Mayo. Ilan sa mga mahahalagang dokumento na kailangan mo makuha at maisumite ay ang work visa, bank account sa Australia at tax file number.
4 Sandhill Road, Cradoc
Phone: (03) 6295 1551
Email: huonvalley@tassie.net.au

Franklin Tavern
Main Road, Franklin
Phone: (03) 6266 3512
Email: kon@franklintavern.com
Petsa ng pag-aani:
• Enero hanggang Disyembre – Gulay
• Pebrero hanggang Mayo – Mansanas
• Disyembre hanggang Abril – Baya (berries)
• Disyembre hanggang Enero – Stone fruit at cherries
• Buong taon – mushrooms
• Buong taon – paglikha at pagproseso ng mga inaning gulay at prutas

Pamimitas ng Prutas sa Tasmania

RSS Get your story published here
  • Fruit Picking Backpackers ripped off
    Fruit Picking Backpackers are being ripped off Backpackers who are Fruit Picking are being ripped off more than any other workers while working in Australia last year as fruit pickers. These figures came from a Fair Work Ombudsman report which reveal backpackers on working holiday Visas made over 800 requests for assistance to the Ombudsman […]
  • New Tax on Backpackers
    Tax on Backpackers is a real possibility Barnaby Joyce Agriculture and Water Resources Minister has hinted that soon there could be a new tax on backpackers introduced soon when he was speaking at Narangba in Queensland on day two election campaign. There was a proposal to soften the rate that would go to 32.5 per […]
  • Fruit Picking Townsville, Queensland
    Fruit Picking Townsville there aren’t many fruit picking jobs in Townsville, but Backpackers should be able to find work because the town has a lot of hospitality and building work, so there could be a chance of scoring a job. If you do want a fruit picking job you could always try the fruit picking […]